Project Description

Podjelite na:

Vjerski turizam

Ukoliko želite slaviti svetu misu posebice ako sa grupom dolazi svećenik, ako želite moliti, provoditi programe duhovnih sadržaja, seminare i edukativne programe možemo Vam osigurati korištenje prostora za provođenje vaših vlastitih programa: crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, Kapelicu Sv.Vinka Paulskog, Kalvariju sa Gospinom špiljom, konferencijsku dvoranu.