HOTEL VINCENTINUM

Dvorana

U sklopu hotela Vincentinum nalazi se multifunkcionalna dvorana opremljena multimedijalnim pomagalima kapaciteta od 60 sjedećih mjesta pogodna za prezentacije, sastanke, seminare, predavanja, edukacije i ostale programe.

Dvoranu je moguće unajmiti na dnevnoj bazi ili na bazi sata.

REZERVIRAJTE DVORANU
Dvorana Vincentinum
Multifunkcionalna dvorana opremljena multimedijalnim pomagalima.

HOTEL VINCENTINUM

HOTEL VINCENTINUM

Dvorana