Podijelite ovaj članak !

Duhovna obnova za mlade obitelji iz Šibenika

Mlade obitelji iz Šibenika sudjelovale su u centru Vincentinum u duhovnoj obnovi koju je predvodio pater mr. sc. Arkadiusz Krasicki, misionar Družbe Duha Svetoga, prvi i trenutni studentski kapelan Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. U sklopu duhovne obnove sudjelovali su i u misnom slavlju u župi. Pater Arkadius poticajnim riječima u propovijedi koje je uputio župnoj zajednici, a mlade obitelji gitarama i radosnim pjevanjem.